Odpowiedzialność, miłość i pasja do pracy z dziećmi

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego z naszych przedszkolaków, gdyż wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju.

Zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wzajemnemu wsparciu nasz zespół doskonale się uzupełnia, a stały kontakt z superwizorem pozwala nam na doskonalenie własnego warsztatu i rozwiązywanie trudności.

Natalia Tlałka

7 lat doświadczenia w pracy z dziećmi


Absolwentka polonistyki i Podyplomowego Studium Logopedycznego przy UW oraz Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS.

Magdalena Raczkowska

5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi


Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Kinga Antczak

7 lat doświadczenia w pracy z dziećmi


Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła specjalizacje: Neuropsychologia Kliniczna i Stosowana Psychologia Wychowawcza.

Izabela Baran

5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi


Specjalista w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, pedagogiki przedszkolnej oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kilka słów o nas

W Punkcie Przedszkolnym „Guzik z Pętelką” oferujemy naszym dzieciom szeroki wachlarz zajęć, tak, aby zapewnić im możliwość harmonijnego rozwoju.

Głównym naszym założeniem jest dostarczenie im odpowiedniej stymulacji, dbanie o ich prawidłowy rozwój poznawczy i emocjonalny. Duży nacisk kładziemy na umiejętności społeczne oraz samodzielność, ponieważ uważamy to za podstawę pracy z każdym dzieckiem.

Czytaj więcej

Telefon kontaktowy +48 531 025 588